SKP Pohjanmaa

 

VAASA EI OLE MYYTÄVÄNÄ!

 

 

SKP KUNTAVAALEISSA 2017

 

SKP lähtee kuntavaaleihin tunnuksella: EI MYYTÄVÄNÄ! Menemme vaalikentille talouskurin ja yksityistämisen vastaisten vaatimusten kanssa.

Julkisesti tuotetut laadukkaat palvelut – ei sote- uudistukselle ja yhtiöittämiselle.

 

Lisää asukasdemokratiaa ja avointa epäkaupallista kaupunkitilaa.

 

Kunnissa tarvitaan työllistämisohjelmat pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi.

 

SKP:n kuntavaaliohjelma

 

 

JÄSENKIRJE 4/2016

 

”Ja miten suuresti ovatkaan muuttuneet historiasta nousevat vaikutteet. Naapuriystävyyden ja solidaarisuuden, kansainvälisyyden sijaan oikeutetaan nyt sotapolitiikkaa ja siihen liittyneitä järjestöjä ja ’sankareita’. Porvaristo käy kiihkeää taistelua historiasta ja kirjoittaa varsinkin lähihistoriaa uudelleen tueksi tavoitteilleen”.

”Historia opettaa yhteiskunnallista optimismia.”

Taisto Sinisalo

SKP(y):n kirjassa Demokratia, sosialismi, tulevaisuus (1993)

 

Hyvä toveri!

Vuosi lähestyy loppuaan. Ehkä on syytä avata joitain tämän vuoden asioita. Sipilän oikeistohallituksen politiikka, sen tavoitteet eivät ole jääneet epäselviksi. Leikkauspolitiikan tavoitteena on siirtää yhteiskunnan varoja pois julkisista palveluista. Ennen kaikkea tästä kärsivät työttömät, eläkeläiset, köyhät ihmiset. Toisaalla käydään työehtosopimus oikeuksien kimppuun, kapitalistien ja oikeiston tavoitteena on vahvistaa kapitalistien hegemoniaa työpaikoilla. Sipilän hallituksen kompurointi toiminnassaan, kertoo sen moraalista, ihmisellä ei ole arvoa, vaan voiton maksimoinnilla.

Lähi-idässä käytävät sodat ovat julmuudessaan ja tuhossaan käsittämättömiä. Myös Eurooppa on saanut kokea epätoivoisten ihmisten pakolaistulvat konkreettisesti. Pakolaisten tilannetta ei kyetä ratkaisemaan yhdessä. Ihmisyys on heitetty romukoppaan. Imperialistinen valtataistelu alueen hallinnasta kuvastaa hyvin kapitalistisen järjestelmän historiaa ja todellisuutta. Sota, fasismi ja väkivalta ovat kapitalistisen luokkayhteiskunnan tuotteita ja jatkuvia seuralaisia.

 

Huolestuttavaa on Naton asevoimien keskittäminen Venäjän lähelle, sotaharjoitukset Venäjän rajan tuntumassa ja Venäjän vastaisuuden lisääntyminen. Lännen johtajat korostavat viattomina Venäjän uhan lisääntymistä ja pelaavat omaa peliään kansainvälisessä politiikassa. Kuvittelisi, että nykyinen kansainvälinen tilanne nostaisi esiin aloitteita ja vuoropuhelua kansainvälisen rauhaa ja aseidenriisuntaa sekä asetuotannon lopettamista koskevan konferenssin koolle kutsumiseksi. Sen sijaan asevarustelu ja sotaa lietsova propaganda vain kiihtyy .

Fidel Castro koki henkilökohtaisesti sodan ja väkivallan. Rikkaan perheen lapsena hän olisi voinut valita vauraan elämän. Yhteiskunnallinen herääminen, havainnot ympärillä olevasta yhteiskunnallisesta epäoikeuden mukaisuudesta, köyhyydestä, nälästä, sairauksista, lukutaidottomuudesta, rikollisuudesta, korruptiosta ja hallinnon mädännäisyydestä kasvatti hänestä ja monesta muusta kapinallisen. Näköalat rauhanomaiselle toiminnalle olivat mitättömät. Sen vuoksi valittiin aseellinen taistelu, joka ei olisi menestynyt, ellei se olisi saanut kansan tukea. Fidel Castro oli kiistatta ristiriitainen ihminen, mutta hän asetti oman henkensä ja elämänsä alttiiksi Kuuban kansan paremman tulevaisuuden puolesta.

Niin kuin Taisto Sinisalo kirjoitti, historia opettaa yhteiskunnallista optimismia, meidän kommunistien paikka on olla luomassa tuota optimismia.

 

Hyvää joulua ja rauhantoiminnan uutta vuotta!

Heli Pohjanhovi                            Tapio Hakala

puheenjohtaja                               piirisihteeri

 

KAPITALISMI SYÖ HYVINVOINTIYHTEISKUNTAA

 

Arviot suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä ja poliittisen päätöksenteon taustoista ovat valitettavasti toteutuneet ja toteutumassa. Näiden arvioiden keskiössä on uusliberalistinen politiikka, jota Suomessa on toteutettu vuosikymmeniä. Tämä politiikka on käynyt entistä häikäilemättömämmäksi. Kuntien ja valtion toimintaa leikataan ja julkisia palveluja avataan markkinoille ja voiton tavoittelulle. Sote ja maakuntahallinto on sekoitettu tämän politiikan piiriin. Suomen arvostetuimpia asioita ovat terveydenhuolto, sairaanhoito, sosiaalihuolto ja koulutus sekä työehtojen sopimusjärjestelmä ja työlainsäädäntö.

Kapitalistit ja oikeisto käyvät määrätietoisesti sekä harhauttavin perustein tämän järjestelmän kimppuun. Olemme palaamassa kapitalismin juurille. Kaiken on palveltava markkinoita ja voiton maksimointia. Se oikeuttaa poliittiseen valheeseen. Soten ja maakuntahallinnon toteuttamisessa puhutaan säästämisestä ja valinnanvapaudesta, mutta tosiasiassa kysymys on julkisten palvelujen perustavan- laatuisesta yksityistämisprojektista.

Missä ovat inhimillisyyden ja humanismin arvot sekä aluepolitiikka? Kuntien palvelut ja sairaalat ovat oleellinen osa tätä järjestelmää. Helposti unohtuu, miten välttämätöntä on lähellä oleva laajan päivystyksen sairaala ja asuma-alueilla olevat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut. Jos ja kun maakuntahallintoon mennään, on varmistettava niiden itsehallinto ja oma verotus. On myös turvattava kuntien asema.

Joka tapauksessa työntekijät, työttömät, eläkeläiset ja opiskelijat ovat joutuneet leikkauspolitiikan maksajiksi. Tuloerot ja sosiaalinen turvattomuus lisääntyvät. Kommunistit vaativat tämän politiikan lopettamista. Vasemmiston ja ay-liikkeen ei tule sitoutua tähän oikeiston politiikkaan, ei hallituksessa eikä työmarkkinoilla!

Toisenlainen talouspolitiikka ja elvytys ei edellytä kohtuutonta velkaantumista, vaan oikeudenmukaista tulojen jakoa. Suuryrityksiltä on edellytettävä sijoituksia Suomeen. Pienyritysten toimintaedellytyksiä on tuettava. Taloudellinen keinottelu ja veronkierto on lopetettava. Tarvitsemme julkiselle sektorille, valtiolle ja kunnille itsenäistä yritystoimintaa.

Tapio Hakala

piirisihteeri