SKP Pohjanmaa

 

KÄÄRITÄÄN HIHAT PUOLUEOHJELMAN PÄIVITTÄMISTYÖSSÄ!

 

Kaikkien tuntema fakta on, että puolueemme tarvitsee uusia jäseniä ja tukijoita. Näitä saadaksemme meidän on erottauduttava selvästi muista vasemmistolaisista ja pienpuolueista. SKP:n on tuotava itsensä esiin todellisena vastavoimana oikeiston ja suurpääoman otteelle, joka yhä enemmän kuristaa Suomen työtätekevien ihmisten elämää.

Meidän on pystyttävä osoittamaan, missä ihmisille valehdellaan – esimerkkinä vaikkapa kestävyysvaje, joka on oikeiston propagandansa tueksi luoma käsite julkisen talouden rappiotilasta.  Siihen nojautuen voidaan perustella menossa olevat laaja-alaiset hyvinvointiyhteiskunnan rapauttamistoimet sekä työväenluokan taistelullaan saavuttamien etujen, ennen kaikkea työehtosopimusjärjestelmän ja työttömyysturvan, purkaminen.

Niin jäsenistön tueksi ja selkärangaksi kuin uusien jäsenten vakuuttamiseksi linjamme oikeudesta ja realistisuudesta tarvitaaan vankkaa tietämystä ja tietämyksen nojaksi opiskelua ja asioiden tutkimista. Nykyisessä tilanteessa on Pohjanmaan kommunistien mielestä nyt paneuduttava toden teolla puolueohjelman päivittämiseen. On luotava tämän päivän käsitteillä puhuva selkeä ja ytimekäs periaateohjelma. Mielestämme tämän pitäisi olla puolueen ja keskuskomitean tärkein ja kiireellisin tehtävä nyt.

Periaateohjelmasta pitää heti alussa käydä ilmi, että SKP on vallankumouksellinen, marxilainen puolue, jonka tavoitteena on sosialistinen yhteiskunta: tuotantotavan muuttaminen sosialistiseksi ja ihmisen riiston lopettaminen. Vallankumouksen tärkeimpiä ehtoja ovat sen  rauhanomaisuus, tietoisuus, päättäväisyys, yhteistyö ja aktiivinen joukkoliike. On torjuttava väkivalta, koska se heikentää vallankumousprosessia ja sosialistisen yhteiskunnan rakentamista. Sosialismissa kommunistinen puolue ei ota itselleen keskitettyä poliittista valtaa. Se on itsenäinen aatteellinen ja poliittinen vaikuttaja muiden puolueiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Samoin on tärkeää tuoda heti tiettäväksi, että SKP on osa kansainvälistä kommunistista liikettä, jonka tavoitteena on edistää maailmanrauhaa ja tasa-arvoisuutta sekä maailmaa kattavaa sosialistista vallankumousprosessia ja siirtymistä vähitellen kommunismiin, luokattomaan yhteiskuntaan. Sosialismin rakentamisessa on otettava huomioon reaalisosialismin historian opetukset. On tuotava esiin, mistä johtuu valtioiden ja kulttuuristen ryhmien välinen vastakkainasettelu, joka johtaa sotiin ja pakolaiskriiseihin: ylikansallisen elinkeinoelämän imperialistisesta voitontavoittelusta ja sitä myötäilevästä politiikasta.  

Periaateohjelmaa pitäisi sitten täsmentää toimintaohjelmilla, joita voisivat olla ainakin  ympäristöpoliittinen, kulttuuripoliittinen, työvoimapoliittinen ja rauhantyön ohjelma, mutta ennen kaikkea ja kiireellisimpänä konkreettinen talouspoliittinen ohjelma. Oman selkeän talouspoliittisen linjan avulla kommunistit voisivat haastaa maamme muut yhteiskunnalliset toimijat ja kartoittaa sosialistisen talouden rakennustyötä. Rakentamisen periaatteena on oltava se tosiseikka, että pyrkiminen jatkuvaan kasvuun on mahdotonta, koska maapallon ja sen asukkaiden kestokyvyn rajat on jo ylitetty.

Me jäsenet emme myöskään saa unohtaa yhteiskunnallisten asioiden opiskelua. Tässä voivat DSL:n tukemat erilaiset opintopiirit olla tukena, ja oppimista voitaisiin jatkaa vaikkapa oman piirin nettisivuilla käytävän keskustelun muodossa.  Puolueen tuomisessa tutuksi ihmisille tarvitaan jäsenistön omaa tietoisuutta ja aktiivista julkaisemista. Meidän on muistettava pitää ääntä itsestämme ja ohjelmatyöstämme. On saatava aikaan ytimekäs, turhasta retoriikasta vapaa, tämän päivän ihmisen kieltä puhuva periaateohjelma ja sen rinnalle talouspoliittisen linjamme määrittelevä ohjelma.

 

SKP:N POHJANMAAN PIIRIN PIIRITOIMIKUNTA 2.11.2017

 


 

TYÖN JA PÄÄOMAN RISTIRIITAA EI RATKAISTA ASEILLA!

TIEDONANTAJAFESTIVAALI TAMPEREELLA TUKISTI SUURPÄÄOMAN JA OIKEISTON POLITIIKKAA

Tapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan liki 800 osallistujaa. Työväenmuseo Werstas, mahtavassa, monipuolisessa miljöössä, tarjosi monipuoliset puitteet.

Ensimmäiseksi käsiteltiin valemediaa ja sitä miten vasemmisto voisi mediakentän haasteisiin vastata. Tuon keskustelun yleinen johtopäätös oli, mitä vasemmistolainen media voi tehdä. Se ei voi sortua oikomaan mutkia tai kertomaan perätöntä tietoa. Vasemmistomedia rakentuu faktoille, mutta sen pitää pystyä puhumaan ymmärrettävää kieltä ja rakentamaan faktojen pohjalle muutoksen näköaloja. Pelkkä toteaminen ei riitä.

Toinen keskustelutilaisuus käsitteli palkansaajan kutistunutta kakkua. Pitkään jatkunut palkankorotusten nollalinja on aiheuttanut tilanteen, jossa suuri osa työntekijöistä ei tule palkallaan toimeen. Pidettiin tärkeänä tulevissa työmarkkinaneuvotteluissa olla vaatimassa suuremman osan työn tuloksesta jakamista työntekijöille omistajien sijaan. Myös pidettiin tärkeänä vastustaa median yrityksiä aiheuttaa vastakkainasettelua eri alojen työntekijöiden ja työttömien välille, ainostaan yhteistyön avulla voimme nousta pääoman valtaa vastaan.

Kolmas keskustelutilaisuus käsitteli radikaalin rauhan ristitiitaa - uskontoa, politiikkaa ja populismia. Festivaalin ulkomainen vieras Lorenzo Batisti kannusti luokkatietoisuuteen ja solidaarisuuteen. Hän näki, Marxia lainaten, uskonnon sorretun luokan, kansan, oopiumina. Dosentti Aini Liljakumpu Lapin yliopistosta puhui uskonnosta, sen asemasta ja merkityksestä. Hän totesi, että sinänsä uskonnot eivät ole hyviä tai pahoja, se riippuu siitä, miten sitä halutaan käytännössä soveltaa. Hän myös näki, että eräs tapa millä uskonto voi edistää rauhan työtä, on uskonnon pitäminen erossa politiikasta.

Sotea käsittelevä keskustelutilaisuus oli yksimielinen siitä, että tosiasiallinen syy soteuudistukselle ei ole ollut palveluiden parantaminen tai halventaminen, vaan palvelumarkkinoiden avaaminen ja yksityistäminen. Sotemenot Suomessa ovat vuosittain 20 miljardia euroa. Tähän rahavirtaan moni yksityinen yritys haluaa päästä käsiksi. Tämä merkitsee Suomen julkisen sosiaaliturva- ja terveydenhoitojärjestelmän romuttamista. On vastustettava tällaisia suunnitelmia ja sen sijaan jätettävä peruspalvelut kunnille ja erikoistason osaaminen maakunnille ja vahvistettava palvelujen rahoitusta. Tarvitaan progressiivinen verotus, joka ulotetaan myös pääomatuloihin.

 


 

MAAILMAN PÄIVÄ

 

La 28.10.2017 kello 12.00 – 15.00

IHMISELTÄ IHMISELLE

Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31.

Monikulttuurisen Vaasan esittelyä, artisteja, musiikkia, tanssia ja etnisiä makuja.

 

RAUHA, YSTÄVYYS, SOLIDAARISUUS!

SKP:n VAASAN OSASTO OSALLISTUU TAPAHTUMAAN

Puolueosasto osallistuu tapahtumaan monien vaasalaisten järjestöjen kanssa, esitellen yhteiskunnallisia tavoitteitaan. Kommunistien kansainväliset tavoitteet voidaan tiivistää taisteluun rauhan ja aseidenriisunnan puolesta. Toisaalla vaadimme oikeudenmukaista kansainvälistä taloutta, riiston lopettamista, oikeudenmukaista tulonjakoa, köyhyyden, nälän, väkivallan poistamista. Haluamme toisenlaisen tuotanto- ja tulonjako järjestelmän rakentamista, uutta 2000 luvun sosialismia.

 


TIEDONANTAJAFESTIVAALI LAUANTAINA 7.10. TAMPEREELLA

https://tiedonantaja-festivaali.net/


 

TAVOITTEEKSI RAUHANPOLITIIKKA  JA  ASEIDENRIISUNTA

 

Suomen poliittinen eliitti on unohtanut historian opetukset. Harjoitettu ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sitonut Suomea entistä enemmän lännen sotilaallisiin järjestelmiin ja Natoon. Isäntämaasopimus ja ulkomaisten asevoimien harjoitukset Suomen alueella, ovat vastuutonta ja vaarallista toimintaa. Suomen itsenäinen sisä- ja ulkopolitiikka on menettänyt uskottavuutta sekä merkittäviä taloudellisen yhteistyön ja investointien mahdollisuuksia. Se mitä tapahtui Ukrainassa, on yksi esimerkki siitä, mitä Euroopassa laajemmin tapahtuu. Kysymys on idän ja lännen kapitalistien keskinäisestä markkinasodasta. Tästä kaikesta vaijetaan ja läntinen tiedonvälitys muokkaa kuvaa lännen viattomuudesta ja Venäjän uhasta. On aivan selvää että Suomea vedetään mukaan vaaralliseen politiikkaan. On itsestään selvää, kun Yhdysvallat siirtää asevoimiaan Venäjän rajan tuntumaan, Venäjä ei jää välinpitämättömäksi. Jos sota syttyisi Euroopassa, massiivinen asetekniikka saisi aikaan käsittämätöntä tuhoa kaikkialle, siviiliväestö olisi tämän tuhon keskellä. Missä ovat voittajat? Maailman asemenot olivat viime vuonna 1686 miljardia dollaria. Jos nuo varat suunnattaisiin rauhanomaiseen työhön, olisi sillä valtava merkitys köyhyyden ja nälän poistamiselle, koulutuksen lisäämiselle, ilmaston muutoksen ehkäisemiselle, tasa-arvoiselle maailman taloudelle ja lopettaisi ihmisten paon kotoaan. Viholliskuvien rakentelu toisista valtioista, tai sisäisten uhka kuvien luominen, ennakkoluuloinen syyllisten etsiminen ja sormella osoittelu eivät luo vakautta, vaan kärjistävät ongelmia ja syövät turvallisuutta sekä vievät pohjaa hyvinvoinnilta. Ihmiskunnan suurin vihollinen tässä tilanteessa on välipitämättömyys ja passiivisuus asevarustelua ja militarismia kohtaan.

 

Tapio Hakala

 


VAPPUMIETTEITÄ SATAVUOTIAASSA SUOMESSA

 

 

Pureva kylmyys oli vastassa lentokentällä, kun saavuin lomamatkalta pari päivää sitten. Kotona villasukat ja kuuma tee lämmittivät suloisesti, mutta mielessä pysyi kylmäävä tunne, kun teetä juodessa lueskelin kotimaan uutisia.

On tulossa vappu, työväen juhla, ja juuri sitä ennen tiedotetaan Rahapajan uudesta Suomi 100 -juhlarahasta seuraavasti: ”Nostalginen Itsenäisyyden vuosikymmenet 1917–1939-juhlaraha avaa hienon, Suomen itsenäisyyden tarinan saavutusten ja voitettujen vaikeuksien kautta kertovan rahasarjan.” Sarjan ensimmäinen raha kuvaa punavankien teloittamista. Suomen sisällissodassa valkoisten käsissä kuoli 7370 punaista teloitettuna, 11652 vankileirillä. Punaisten tai punaisiksi epäiltyjen vangitseminen ja teloittaminen jatkui laajamittaisesti vielä viimeisten taistelijoiden antauduttua. Tätä nyt muistellaan nostalgisesti, eli kaiholla kaivaten.

Rahan suunnittelija puolustautui väittämällä, että hän ei tiennyt, mistä tapahtumista kuvassa oli kyse. Työväen tyttäret ja pojat kyllä sen tietävät. Valkoisen terrorin repimät haavat ovat kulkeneet mukanamme sukupolvesta toiseen eivätkä ne ole vieläkään arpeutuneet.

Sisällissodan syttymisen aikoihin isäni oli 4 ja äitini 2 vuotta. Silloin kaupunkien työväen ja maaseudun torpparien ja muiden maata omistamattomien keskuudessa vallitsi piinaava köyhyys ja kurjuus. Työpäivät saattoivat venyä16-tuntisiksi, työsuojelu, ja sosiaaliturva olivat tuntemattomia. Suomi oli juuri itsenäistynyt Venäjän vallankumouksessa johtoon päässeiden bolsevikkien ansiosta.

Mikäli Suomen porvaristo ei olisi 1917 kesällä vehkeillyt ensin Venäjän silloisen hallituksen kanssa estääkseen sosialistienemmistöisen eduskunnan toiminnan ja sitten, bolsevikkien tultua valtaan, Venäjää vastaan sodassa olevan Saksan kanssa, olisi itsenäistyminen sujunut nopeammin ja ilman verenvuodatusta. Tosin silloin ei olisi itsenäistymisen vaatimaa venäläisten sotilaiden maasta ajamista voitu käyttää savuverhona sodalle, joka masinoitiin oman maan luokkatietoisuuteen heräävää työväenluokkaa vastaan.

V. 1917 sosialistienemmistöinen eduskunta sääti lain kahdeksantuntisesta työpäivästä. Sisällissodan jälkeen työnantajat pyrkivät työaikalain muuttamiseen, lykkäämiseen ja poikkeusten mahdollistamiseen. He olivat sitä mieltä, että lisääntyvä vapaa-aika johti työhaluttomuuteen ja altisti työläiset sosialistiselle kiihotukselle. Lyhyempi työaika jäi kuitenkin voimaan, ja jotkut yritykset ottivat käyttöön erilaisia työväen hyvinvointia lisääviä uudistuksia, lähinnä sitouttaakseen työläisiä ja heikentääkseen ammatillista järjestäytymistä. Sopimukset olivat paikallisia ja usein kahdenvälisiä. Ammattiyhdistysliike olikin heikko ennen kuin työmarkkinoiden valtakunnallinen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä rakennettiin toisen maailmansodan aikana ja jälkeen, kun valtiovalta joutui Neuvostoliiton pelossa lopettamaan vasemmiston väkivaltaiset vainot..

Nyt sata vuotta myöhemmin työnantajapuoli pyrkii palaamaan ajassa taaksepäin ja käyttää tässä välineenään oikeistohallitusta. Elinkeinoelämän keskusliitto on sanoutunut irti sopimusjärjestelmästä, jonka se haluaa kokonaan romuttaa. Työaikaa on pidennetty ja ansiotuloja vähennetty. Halutaan päästä eroon arkipyhistä ja viikonlopun lepoajoista, työssä pitäisi olla 24/7 ilman lisäkorvausta, jos työnantaja niin haluaa. Työttömyysturvaa ja muita sosiaalisia turvaverkkoja ajetaan alas kovalla ryminällä.

Tässä tilanteessa kommunisteilla on paljon tekemistä ja vastuuta. Yksi tärkeimmistä ajettavista asioista on kuuden tunnin työpäivä ansiotasoa laskematta. Sata vuotta kahdeksan tunnin työaikalain voimaan tulon jälkeen on jo aika siirtyä moderniin työaikakäytäntöön.

Isämme ja äitimme taistelivat meille lyhyemmän työajan, oikeuden vuosi- ja sairauslomiin, perhevapaisiin ja lapsilisiin, työttömyysturvaan ja moniin muihin turvallisen elämän ja hyvinvoinnin edellytyksiin. Huutolaispojan ja pumpulitehtaan tytön tyttärellä on ollut heidän ja heidän vanhempiensa työn ja uhrausten ansiosta mahdollisuus koulutukseen, jota he eivät voineet saada, ja siten mahdollisuus hankkia itselleen mieluisa ammatti, kasvattaa lapsensa turvallisesti työttömänäkin, ja jopa matkustaa ulkomaille. Emme saa antaa vanhempiemme työn valua hukkaan, on kerättävä voimat yhteen ja taisteltava työväen hyvinvoinnin puolesta!

Heli Pohjanhovi

 


 

 

 

 

 

EHDOKKAAMME OVAT TAVATTAVISSA

REWELL CENTERISSÄ LA 1.4. KLO 10-13!

 

 

TYÖPAIKKOJA, EI SAKKOJA!

 

Joka kuukausi viimeisen vuoden aikana Vaasan kaupunki on maksanut keskimäärin 350 000 euroa osarahoitusta työttömien työnhakijoiden työmarkkinatukiin, joista valtio rahoittaa loppuosan. Tämä tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että kaupunki maksaa tuon euromäärän kuukausittain ”sakkona” valtiolle siitä hyvästä, että ei ole täyttänyt työllistämisvelvoitettaan, eli antanut työtä työttömille.

 

Kaupungin pitäisi luopua tällaisesta järjettömästä politiikasta. Tuolla summalla voitaisiin työllistää paljon ihmisiä. Raha riittäisi esimerkiksi noin 170:n lähihoitajan tai kirjastovirkailijan kuukausipalkkaan. Tasaisesti eri hallinnonaloille jaettuna se toisi lisää tehoa ja laatua kaupungin palveluihin ja muihin toimintoihin, kun tekeviä käsiä olisi enemmän.

 

Työllistäminen merkitsisi myös huomattavaa helpotusta kaupungin työntekijöille, jotka yrittävät kovista henkilöstösäästöistä huolimatta tehdä vaasalaisille laadukkaita palveluita kouluissa, kirjastoissa, teknisissä hommissa, terveyskeskuksissa ja vaikkapa mopin varressa siivoamassa meidän kaikkien käyttämiä julkisia tiloja.

 

Työpaikkojen luominen toisi itsestään selvästi myös säästöjä, kun yhteiskunnan huollettaviksi joutuneita olisi vähemmän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAASA EI OLE MYYTÄVÄNÄ!

 

 

SKP KUNTAVAALEISSA 2017

 

SKP lähtee kuntavaaleihin tunnuksella: EI MYYTÄVÄNÄ! Menemme vaalikentille talouskurin ja yksityistämisen vastaisten vaatimusten kanssa.

Julkisesti tuotetut laadukkaat palvelut – ei sote- uudistukselle ja yhtiöittämiselle.

 

Lisää asukasdemokratiaa ja avointa epäkaupallista kaupunkitilaa.

 

Kunnissa tarvitaan työllistämisohjelmat pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi.

 

SKP:n kuntavaaliohjelma

 

 

JÄSENKIRJE 4/2016

 

”Ja miten suuresti ovatkaan muuttuneet historiasta nousevat vaikutteet. Naapuriystävyyden ja solidaarisuuden, kansainvälisyyden sijaan oikeutetaan nyt sotapolitiikkaa ja siihen liittyneitä järjestöjä ja ’sankareita’. Porvaristo käy kiihkeää taistelua historiasta ja kirjoittaa varsinkin lähihistoriaa uudelleen tueksi tavoitteilleen”.

”Historia opettaa yhteiskunnallista optimismia.”

Taisto Sinisalo

SKP(y):n kirjassa Demokratia, sosialismi, tulevaisuus (1993)

 

Hyvä toveri!

Vuosi lähestyy loppuaan. Ehkä on syytä avata joitain tämän vuoden asioita. Sipilän oikeistohallituksen politiikka, sen tavoitteet eivät ole jääneet epäselviksi. Leikkauspolitiikan tavoitteena on siirtää yhteiskunnan varoja pois julkisista palveluista. Ennen kaikkea tästä kärsivät työttömät, eläkeläiset, köyhät ihmiset. Toisaalla käydään työehtosopimus oikeuksien kimppuun, kapitalistien ja oikeiston tavoitteena on vahvistaa kapitalistien hegemoniaa työpaikoilla. Sipilän hallituksen kompurointi toiminnassaan, kertoo sen moraalista, ihmisellä ei ole arvoa, vaan voiton maksimoinnilla.

Lähi-idässä käytävät sodat ovat julmuudessaan ja tuhossaan käsittämättömiä. Myös Eurooppa on saanut kokea epätoivoisten ihmisten pakolaistulvat konkreettisesti. Pakolaisten tilannetta ei kyetä ratkaisemaan yhdessä. Ihmisyys on heitetty romukoppaan. Imperialistinen valtataistelu alueen hallinnasta kuvastaa hyvin kapitalistisen järjestelmän historiaa ja todellisuutta. Sota, fasismi ja väkivalta ovat kapitalistisen luokkayhteiskunnan tuotteita ja jatkuvia seuralaisia.

 

Huolestuttavaa on Naton asevoimien keskittäminen Venäjän lähelle, sotaharjoitukset Venäjän rajan tuntumassa ja Venäjän vastaisuuden lisääntyminen. Lännen johtajat korostavat viattomina Venäjän uhan lisääntymistä ja pelaavat omaa peliään kansainvälisessä politiikassa. Kuvittelisi, että nykyinen kansainvälinen tilanne nostaisi esiin aloitteita ja vuoropuhelua kansainvälisen rauhaa ja aseidenriisuntaa sekä asetuotannon lopettamista koskevan konferenssin koolle kutsumiseksi. Sen sijaan asevarustelu ja sotaa lietsova propaganda vain kiihtyy .

Fidel Castro koki henkilökohtaisesti sodan ja väkivallan. Rikkaan perheen lapsena hän olisi voinut valita vauraan elämän. Yhteiskunnallinen herääminen, havainnot ympärillä olevasta yhteiskunnallisesta epäoikeuden mukaisuudesta, köyhyydestä, nälästä, sairauksista, lukutaidottomuudesta, rikollisuudesta, korruptiosta ja hallinnon mädännäisyydestä kasvatti hänestä ja monesta muusta kapinallisen. Näköalat rauhanomaiselle toiminnalle olivat mitättömät. Sen vuoksi valittiin aseellinen taistelu, joka ei olisi menestynyt, ellei se olisi saanut kansan tukea. Fidel Castro oli kiistatta ristiriitainen ihminen, mutta hän asetti oman henkensä ja elämänsä alttiiksi Kuuban kansan paremman tulevaisuuden puolesta.

Niin kuin Taisto Sinisalo kirjoitti, historia opettaa yhteiskunnallista optimismia, meidän kommunistien paikka on olla luomassa tuota optimismia.

 

Hyvää joulua ja rauhantoiminnan uutta vuotta!

Heli Pohjanhovi                            Tapio Hakala

puheenjohtaja                               piirisihteeri